top of page

De Raad van State schorst KB


© reuters.

De Raad van State schorst het koninklijk besluit dat de verkoop van elektronische sigaretten in België regelt. Zo ziet de Raad een probleem met de datum van de inwerkingtreding van het kb en lijkt de vergoeding van 4.000 euro die fabrikanten of invoerders moeten betalen voor bepaalde types sigaretten volgens het rechtscollege "buitensporig en zelfs discriminerend".

Begin maart kondigde minister van Volksgezondheid Maggie De Block aan dat de besluiten over de regels rond elektronische sigaretten of e-sigaretten in het Staatsblad stonden. Het kb bepaalt onder meer dat elektronische sigaretten geen vitamines of stimulerende stoffen zoals cafeïne of taurine mogen bevatten. Ook gekleurde rook mag niet. Verder is vastgelegd dat e-sigaretten in de gewone winkels mogen verkocht worden, maar niet aan jongeren onder de 16. Maar de Raad van State beveelt nu in een arrest "bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing" van het bewuste kb. De Raad ziet twee fundamentele problemen. Zo is de datum van de inwerkingtreding aangepast in het finale besluit. Eerst was sprake van een inwerkingtreding op 19 mei, maar die datum is "uiteindelijk uit het besluit weggelaten zodat het besluit op 13 maart 2016 in werking is getreden". Daarnaast ziet de Raad van State een probleem in bepaalde vergoedingen. "Het bedrag van de vergoeding van 4.000 euro die elke fabrikant of invoerder moet betalen om een bepaald type elektronische sigaret of navulverpakking op de markt te brengen, lijkt in bepaalde opzichten buitensporig en zelfs discriminerend", klinkt het.


0 weergaven0 opmerkingen
bottom of page