top of page

ELEKTRONISCHE SIGARET SCHADELIJK? - LEES HIER DE ONDERZOEKEN


E-Sigaret 95% minder schadelijk dan gewoon roken. Lees er HIER alles over!

Over de elektronische sigaret is al jaren veel te doen. Volgens zeggen zou deze kankerverwekkend zijn, een opstap zijn naar roken, niet helpen om te stoppen met roken, het roken normaliseren, de nicotineverslaving in stand houden, met hun lekkere smaakjes de jeugd verleiden en er zou geen wetenschappelijk onderzoek bekend zijn over het gebruik van deze verfoeide e-sigaret.

Hoe komt het dat men zo weinig positief nieuws leest over de gezondheidsvoordelen die de e-sigaret biedt ten opzichte van tabaksigaretten?

Zowel de tabaksindustie als de farmaceutische industrie hebben financiele belangen bij het feit dat u vooral blijft roken. De redenen van de tabaksindustrie mogen u helder zijn. De farmaceutische industrie ziet door het wereldwijd stijgende gebruik van elektronische sigaretten de omzet in 'nicotine replacement therapy' (kort NRT's), zoals de bekende pleisters, kauwgummetjes en inhalers, fors teruglopen. Doordat de e-sigaret wereldwijd inmiddels zo populair is zal op lange termijn ook de omzet in medicatie tegen kanker aanzienlijk teruglopen.

Nicotine in NRT's is exact dezelfde nicotine als die gebruikt wordt in elektronische sigaretten; er bestaat namelijk maar één soort nicotine. Blijkbaar is het niet ongezond wanneer u een Nicorette Inhaler gebruikt, echter zodra u nicotine via een e-sigaret consumeert gilt de overheid moord en brand. Dat geeft te denken. Hetzelfde gaat overigens op voor het argument dat de e-sigaret de nicotineverslaving in stand zou houden. Wist u dat veel mensen verslaafd zijn aan nicotinekauwgum?

Een ander veel gebruikt argument dat men inzet om de e-sigaret te demoniseren is dat de lange termijn gevolgen niet bekend zijn. Dit is het meest steekhoudende argument binnen alle discussies rondom de e-sigaret. We kunnen u alleen maar meegeven dat sinds de elektronische sigaret in 2007 op de markt kwam er 8 jaar later nog steeds geen meldingen zijn van kwalijke gevolgen. Veel gezondheidsinstanties merken de e-sigaret aan als een middel dat zou moeten helpen om te stoppen met roken. Voor de gebruiker van de e-sigaret is het juist het minder schadelijke aspect dat aantrekt, waardoor de e-sigaret veelal als vervanging voor de tabaksigaret wordt gebruikt. Daarnaast is er natuurlijk een groot deel gebruikers dat de elektronische sigaret daadwerkelijk inzet om te stoppen met roken omdat men heel gemakkelijk de nicotinedosis stapsgewijs kan terugbrengen. Dat de e-sigaret zo succesvol is komt omdat een verstokte roker het meest zijn 'rookmomenten' mist wanneer hij besluit om te stoppen met roken. Daar heeft men geen last van wanneer men de e-sigaret inzet.

De tabaksindustrie heeft inmiddels het roer deels omgegooid en zet tegenwoordig ook in op de elektronische sigaret. Met de zogenaamde 'cig-a-likes' (elektronische sigaretten die qua uiterlijk op een gewone sigaret lijken) probeert de tabaksindustrie een deel van de verloren markt terug te winnen.

Vroeger wist men niet hoe schadelijk de tabaksigaret was. Beleidsmakers denken nu onterecht dat de tabaksindustrie ons een even schadelijk alternatief voorschotelt. Vanuit die optiek is de onrust van de diverse gezondheidsorganisaties te begrijpen. Gezien de bekende schadelijke gevolgen van roken zullen deze organisaties er alles aan doen om een soortgelijk debacel te voorkomen. Zelfs als dat betekend dat men daardoor rokers de kans op een aanzienlijk minder schadelijk alternatief ontneemt. Helaas gaan ze voorbij aan het feit dat de elektronische sigaretten branche voornamelijk bestaat uit onafhankelijke ondernemers die geen enkel raakvlak hebben met de tabaksindustrie.

Is de elektronische sigaret nu echt zo gevaarlijk als men ons wil doen geloven?

Vette koppen waarin wordt gemeld dat de e-sigaret "kankerverwekkender is dan een tabaksigaret" prijken elke jaarwisseling in de kranten. Toevalligerwijs is dat net de periode waarin veel rokers voornemens zijn om te stoppen met roken en overwegen om over te stappen naar de minder schadelijke elektronische sigaret. De laatste tijd echter zien we dat er wereldwijd via de media nog sterker wordt ingezet om de elektronische sigaret een slecht imago te bezorgen. Er worden allerhande onderzoeken gedaan waaruit dan moet blijken dat de e-sigaret toch niet zo'n lieverdje is.

Professor Peter Hajek: Het gebruik van elektronische sigaretten is net zo schadelijk als het drinken van een kop koffie.

E-sigaret gebruikers worden door mensen in hun omgeving ongevraagd gewezen op zo'n krantenartikel. In het kader van "zie je nu wel, ik zei het je toch!" vind dit soort berichten daarna snel verder zijn weg via allerlei social media platformen. Dit veroorzaakt dat rokers, die net de overstap naar de e-sigaret hebben gemaakt óf wilden maken, direct stoppen met de e-sigaret en teruggrijpen naar de tabaksigaret.

Maar wat is er nu écht waar van die angstaanjagende berichten die ondermeer in de Telegraaf, Spits en Metronieuws verschijnen? Daarover kunnen we kort en bondig zijn: niets. Wanneer de oplettende lezer zich verdiept in zo'n artikel dan blijkt het al snel een storm in een glas water te zijn. Men maakt gebruik van onrealistische testopstellingen en voilá: een krantenkop in grote chocoladeletters is geboren.

Wanneer men een kip 6 uur lang op hoog vuur laat staan dan is deze uiteindelijk kankerverwekkend. Deze stelling onderbouwt echter niet dat kip kankerverwekkend is! Het onderbouwt slechts dat er gebruik is gemaakt van een verkeerde testopstelling.

Er zijn diverse onderzoekers die zich al jarenlang buigen over zowel de voor- als eventuele nadelen bij het gebruik van de elektronische sigaret. Grote en baanbrekende namen op dit vlak zijn Dr. K. Farsalinos, onderzoeker aan het Onassis Cardiac Surgery Center in Athene en het Medical Imaging Research Center, University Hospital Gathuisberg in Leuven en Prof. P. Hajek, ondermeer verbonden aan de Queen Mary University of London. Op de in 2014 gehouden E-Cigarette Summit spraken diverse onderzoekers en autoriteiten over de e-sigaret in relatie tot de volksgezondheid, regulering en de wetenschap.

In Amerika en Engeland wordt de 'awareness' gelukkig zienderogen groter. We zien dat vooral longartsen, maar ook de gezondheidsorganisaties, hoe langer hoe meer doordrongen raken van de gezondheidsvoordelen die er met de elektronische sigaret te behalen vallen ten opzichte van de tabaksigaret.

Wetenschappelijk onderzoek naar de elektronische sigaret:

 • Artikel in internationaal wetenschappelijk blad 'Addiction' hekelt slechte onderzoeken inzake e-sigaretten door incompetente onderzoekers. Uitkomst: Onderzoekers hebben geen weet van werking e-sigaretten en oververhitten deze waardoor er schadelijke stoffen vrijkomen. Bron: http://www.ecigarette-research.org/research/index.php/research/research-2015/210-ald

 • Onderzoek naar uitgeademde damp van een e-sigaret in vergelijking met uitgeademde lucht van een normaal mens. Uitkomst: De organische componenten in uitgeademde damp van een elektronische sigaret zijn vergelijkbaar met uitgeademde lucht van normaal mens. Waarden die worden gemeten in zowel lucht als de damp geproduceert door een elektronische sigaret liggen ruim onder de 1% van de Maximaal Aanvaarde Concentraties (MAC-Waarden). Bron: http://ecigarettereviewed.com/wp-content/uploads/2014/02/ecig-air-comparison-report.pdf

 • 8 maanden durend onderzoek naar nicotine consumptie van e-sigaret gebruikers. Uitkomst: 42% gestopt met roken in de eerste maand van E-sigaret gebruik. 16,2% moest hiervoor hun nicotine gehalte verhogen. 64,9% heeft hun nicotine verbruik juist verlaagd. 12% van het totaal gebruikte na 8 maanden minder dan 5% nicotine in hun producten. Een grote meerderheid van de onderzochte verklaarde tijdens het onderzoek een verbetering in conditie en in smaak- en reukorganen te ervaren. De afhankelijkheid van het product die men voelt was aanzienlijk lager bij de elektronische sigaret dan dat deze was bij de tabakssigaret. Bron: http://www.la-press.com/evaluating-nicotine-levels-selection-and-patterns-of-electronic-cigare-article-a3858

 • European Society of Cardiology presenteerde in 2013 in Amsterdam het onderzoek naar de acute gevolgen van zuurstof- en bloedtransport naar het hart bij het gebruik van elektronische eigaretten ten opzichte van tabakssigaretten. Uitkomst: Na het gebruik van 2 tabakssigaretten wordt een gemiddelde daling gezien van 16% bloedtransport naar het hart en een verhoging van 19% in weerstand in de aderen. Bij elektronische sigaretten daarentegen wordt geen verschil gemeten na gebruik. Bron: http://spo.escardio.org/eslides/view.aspx?eevtid=54&fp=1375 Presentatie: https://www.youtube.com/watch?v=__ztrGafEg4&feature=youtu.be

 • Onderzoek in opdracht van Britse staat (Public Health England) naar tabaksgebruik en alternatieven. Uitkomst: De optie om over te stappen op elektronische sigaretten als alternatief en veel veiligere bron voor nicotine heeft enorme potentie om rokers te bereiken voor wie de huidige middelen niet werken. Bron: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/311887/Ecigarettes_report.pdf

 • Onderzoek dat traditionele Stop-met-roken therapie vergelijkt met elektronische sigaretten. Uitkomst: Aanzienlijk meer succes bij elektronische sigaretten dan bij traditionele stop-met-roken middelen. Bron: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/add.12623/abstract

 • Onderzoek naar “meeroken” bij elektronische sigaretten Uitkomst: Nicotine hoeveelheid in omgeving van elektronische sigaret 10x lager dan bij tabakssigaret. Verder worden er geen verbrandingsproducten van toxische stoffen gevonden. Bron: http://ntr.oxfordjournals.org/content/early/2013/12/10/ntr.ntt203.short?rss=1

 • 12 maanden durend onderzoek naar gedragsverandering van e-sigaret gebruikers Uitkomst: 22% gestopt met roken na een maand en 46% na een jaar met behulp van navulbare elektronische sigaretten. Van de overgebleven rokers is het sigaretten verbruik gehalveerd in de eerste maand en het komende jaar gemiddeld gelijk gebleven. Onderzoekers concluderen dat elektronische sigaretten helpen bij terugval van ex-rokers en helpen bij het stoppen met roken van tabakssigaretten. Bron: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460313003304

 • Onderzoek naar effectiviteit van elektronische sigaretten als schade beperkend middel Uitkomst: Elektronische sigaretten zijn een vele malen veiliger alternatief voor tabakssigaretten. De onderzoekers spreken tevens hun zorgen uit over de negatieve gevolgen van regulering van de producten. Bron: http://www.palgrave-journals.com/jphp/journal/v32/n1/pdf/jphp201041a.pdf

 • Onderzoek naar effectiviteit van elektronische sigaretten als schade beperkend middel Uitkomst: Na 24 weken heeft 32,5% het gebruik van tabakssigaretten gehalveerd met behulp van elektronische sigaretten. 12,5% heeft het tabaksgebruik verlaagd met 80%. 22,5% gebruikte na 24 weken geen tabaksproducten meer. Onderzoekers concluderen dat de E-sigaret een substantiële reductie van tabaksgebruik teweeg brengt zonder significante bijwerkingen. Bron: http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2458-11-786.pdf

 • Onderzoek naar de acute gevolgen van het gebruik en passief gebruik van elektronische sigaretten. Uitkomst: Elektronische en tabakssigaretten verspreiden op een vergelijkbare manier nicotine door het lichaam (Cotinine test). Zowel het gebruik als het passief gebruik van een elektronische sigaret veroorzaken geen significante gevolgen aan het functioneren van de longen op korte termijn, in tegenstelling tot tabakssigaretten. Bron: http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2458-11-786.pdf

 • Onderzoek naar de gevolgen van passief roken van een elektronische sigaret Uitkomst: De damp van een elektronische sigaret blijft gemiddeld zo’n 11 seconden aanwezig, terwijl de rook van een sigaret 20 minuten aanwezig blijft. De onderzoekers concluderen dat het passief gebruik van een elektronische sigaret geen gevolgen met zich meebrengt. Bron: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0761842513000855

 • Onderzoek naar cytotoxische potentie van e-liquid t.o.v. sigarettenrook. Uitkomst: Onderzoekers concluderen dat de damp van elektronische sigaretten significant minder cytologisch is dan sigarettenrook. Bron: http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/08958378.2013.793439

 • Onderzoek naar de gevolgen op de gezondheid door het gebruik van elektronische sigaretten t.o.v. tabakssigaretten Uitkomst: Bijproducten geproduceerd door elektronische sigaretten zijn relatief aan tabaksrook minimaal. De studie geeft aan dat er geen gevaar voor de gezondheid bestaat, gebaseerd op e gemeten waarden van de geanalyseerde stoffen. Bron: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23033998

 • Onderzoek naar de effectiviteit van elektronische sigaretten Uitkomst: 2e generatie elektronische sigaretten blijken bijzonder effectief in het minderen van tabaksbehoeften en afkickverschijnselen zonder te resulteren in een verhoging van koolmonoxide gehalten. Na 8 maanden is 21% van de onderzochten abstinent van tabak. Bron: http://www.mdpi.com/1660-4601/11/11/11220/htm

Heeft u er nog geen genoeg van?

Dan verwijzen we u graag door naar het onafhankelijke e-sigaret gebruikersplatform van Acvoda waar u allerhande interessante info kunt nalezen. Omdat het ons helaas vaak aan tijd ontbreekt om al het nieuws rondom de e-sigaret op onze site bij te werken verwijzen we daarnaast ook door naar onze Twitter feed: www.twitter.com/wegwerpsigaret. We proberen daar in ieder geval de belangrijkste nieuwtjes te melden, zoals bijv. het feit dat er onlangs onderzoeken terug zijn getrokken omdat achteraf is gebleken dat er op voorhand een negatieve uitkomst werd bedongen. Jazeker, dat leest u goed!

Wanneer u het bovenstaande ellenlange artikel tot aan hier heeft doorgelezen dan weten wij in elk geval zeker dat u zich niet zomaar alles laat wijs maken. Bent u serieus geinteresseerd in wat een e-sigaret voor u als verstokte roker kan betekenen - maar schrikt u nog steeds terug door opgeklopte berichten in de media - dan is ons devies: geloof niet klakkeloos wat er in de krant wordt geschreven. Verdiep u verder in zo'n onderzoek en bekijk hoe testen zijn uitgevoerd.

Journalistiek bedient zich vaak van 'framing': een krachtige beïnvloedingstechniek die wordt gebruik om een boodschap te voorzien van de gewenste negatieve toon. Als voorbeeld maken we graag gebruik van het door het RIVM uitgebrachte rapport over e-sigaretten. De koppen in de media waren: "E-sigaret schadelijker als gedacht!". In het rapport staat dat het RIVM concludeert dat de e-sigaret minder ongezond is dan tabakssigaretten.

Let wel: het gebruik van een e-sigaret is niet gezond. Het is 95% minder schadelijk in vergelijking met het gebruik van tabaksigaretten.


2 weergaven0 opmerkingen