top of page

We’re just being fooled ! again !!


Nieuwe e-sigaret wet in september? Volksgezondheid loodrecht op gezond verstand

U herinnert het zich vast nog wel.

Het nieuwe KB over de tabaksproducten dat een hele reeks regels voor elektronische sigaretten met zich meebracht, werd op 8 april 2016 door een arrest van de Raad van State geschorst, nog voor het van kracht werd.

Zo bleef voorlopig even alles bij het oude. De eerste berichten over de toekomst sijpelen nu stilaan binnen. Een nieuwe wettekst (die bijna klaar zou moeten zijn) zit er aan te komen en zou in juli reeds gepubliceerd worden om uiterlijk in september in voege te treden.

De Raad van State vond de vergoeding (€4.000) die een fabrikant of invoerder moest betalen om een bepaald type elektronische sigaret of navulverpakking op de markt te brengen buitensporig en zelfs discriminerend.

In de nieuwe wettekst werd hier rekening mee gehouden. Voortaan zullen alle liquids en hardware bij volksgezondheid moeten worden aangemeld en hangt hier een prijskaartje van €165 aan vast.

De doorlooptijd van deze procedure wordt geraamd op een 6-tal maanden.

Voor het overige is de nieuwe tekst identiek aan de vorige. Met dien verstande dat er wat werd gefinetuned om te vermijden dat bepaalde zaken verkeerd zouden kunnen geïnterpreteerd worden. Slimme jongens in de industrie hadden immers al een paar gaten in de mazen van de wet gevonden om de nieuwe regels te kunnen omzeilen.

Over het verbod op online verkoop

Het meest storende element in de Belgische wettekst is het verbod op online verkoop.

Dit is immers een fenomeen dat niet ingevoerd wordt in de omringende landen en maakt bovendien geen deel uit van de Europese richtlijn die de aanleiding is van deze nieuwe lokale wetgeving.

Klaar met de business dus en weer een hoop zelfstandigen die naar de knoppen worden geholpen door ondoordachte regels van de overheid.

Het argument hiervoor luidt dat de controle op verkoop aan minderjarigen erg lastig is.

Eerst en vooral: minderjarigen moeten niet dampen of roken. Laat dat duidelijk wezen.

Maar denk je dat een verbod zal vermijden dat een minderjarige Belg die absoluut wil dampen niet meer aan zijn “trekken” kan komen?

Hij zal gewoon op Nederlandse webshops gaan hamsteren. Ja, hij heeft wel een creditcard, die peuter die jullie willen beschermen.

Als hij een beetje bij de hand is, kan hij ook de trein naar Amsterdam nemen, koopt hij zijn spullen daar en springt hij op de terugweg ook nog even binnen bij een coffeeshop of een of andere hoer.

Dat dan weer wel.

Maar wat dan nog. Alcohol kan je toch ook online bestellen en hier geldt sinds 2010 toch ook een verbod voor -16 jarigen?

En wat dan nog.

Kinderen mogen toch ook niet gokken? Wat met al die goksites?

Een kind kan naar geen voetbalwedstrijd meer kijken of zijn hoofd wordt zot gemaakt met commercials die online gokken promoten. Waarom kunnen diezelfde kinderen allemaal online gokken?

Brengen die websites veel geld op?

Dit alles is trouwens te belachelijk voor woorden.

Recent werd er in het nieuws nog melding gemaakt van het feit dat er actie genomen wordt tegen de discriminatie op online aankopen binnen de EU.

Alle burgers/consumenten moeten immers alle producten die binnen de EU worden aangeboden aan dezelfde voorwaarden kunnen aankopen – en niet gediscrimineerd worden doordat een aanbieder zijn producten bijvoorbeeld niet naar een bepaald apenland verstuurd.

Bij een verbod op online verkoop wordt het dus voor de consument gemakkelijker gemaakt om e-sigaretten in het buitenland te bestellen en tegelijkertijd wordt de verkoop hier lamgelegd.

Dit is pure discriminatie van de Belgische handelaars.

Moeten we volksgezondheid wel serieus nemen?

Interesseert volksgezondheid zich überhaupt in de gezondheid van het volk?

Ik zou ze pas serieus nemen moesten ze de verkoop van sigaretten verbieden.

Ach, die politici liggen ook maar wat te kloten om hun kassa zo goed mogelijk te spekken.

Dit al dan niet beïnvloed door de machtige lobby’s.

We spreken hier immers wel over dezelfde mensen die eerder deze maand de Belgische farma industrie in Californië gingen promoten.

Ze zullen toch wel allemaal goede vriendjes zijn, niet?

We’re just being fooled!


0 weergaven0 opmerkingen