top of page

Langetermijnonderzoek dampen vindt geen negatieve impact op gezondheid


Ondanks de angst van activisten, wordt er geen schade geconstateerd na drie en een half jaar vapen.

In een nieuw soort langetermijnonderzoek, gepubliceerd door het magazine Nature, hebben onderzoekers geen negatieve impact gevonden op de gezondheid na het dagelijks gebruiken van de elektronische sigaret bij jonge niet-rokers.

Onderzoekers van de universiteit van Catania, geleid door dr. Riccardo Polosa, hebben negen gebruikers van de elektronische sigaret zonder enige historie van roken opgevolgd, net zoals twaalf mensen die niet roken of vapen, over een termijn van drie en een half jaar. De onderzoekers hebben geen negatieve impact gevonden bij een verscheidenheid van gezondheidsrisico’s; waaronder bloeddruk, hartslag, longfunctie, uitgeademde stikstofoxide en koolstofmonoxide en CT-scans van de longen.

“In tegenstelling tot alle gezondheidswaarschuwingen, heeft onze studie voor het eerst aangetoond dat er geen risico is bij langetermijnvapers die nog nooit gerookt hebben in hun leven,” Zegt Polosa, die op de vijfde jaarlijkse E-Cigarette Summit in het Verenigd Koninkrijk presenteerde op 17 november.

Polosa zegt dat hoewel er nog langere termijnstudies nodig zijn om alle risico’s uit te sluiten, veranderingen in de spirometrie en de CT-scans wel al zichtbaar zijn bij jongeren die ongeveer twee jaar roken. Bij de vapers is er geen teken gevonden van longschade; waaronder COPD, lipoid pneumonie en popcornlong; bij de CT-scans, zelfs bij de proefpersonen met de hoogste consumptie van e-liquid.

In de Verenigde Staten zijn minder dan 1% van de volwassen niet-rokers aan het vapen, waarbij een zelfs nog kleinere proportie het dagelijks doet, zegt de National Health Interview Survey van de CDC in 2015. Ondanks deze cijfers, gaat het grootste deel van de bezorgdheid van de media en de wetenschappelijke kringen naar de angst van de impact van vapen bij niet-rokers.

“Muisstudies en celstudies kunnen heftige headlines geven waarbij ze de vermeende gevaren van het vapen aantonen, maar zij zijn geen vervanging voor onderzoeken op echte mensen,” Zegt Gregory Conley, president van de American Vaping Association; een non-profit organisatie die streeft naar eerlijke informatie over vapeproducten. “Als er geen negatieve impact wordt gevonden bij niet-rokers die dagelijks vapen, hoe is het dan ethisch mogelijk om rokers weg te jagen van deze producten?”

Bijkomend bij deze baanbrekend onderzoek, heeft Polosa onlangs een review gepubliceerd met het bewijs van de impact van vapeproducten op COPD-patiënten.


1 weergave0 opmerkingen
bottom of page