top of page

Cancer Research UK


Volgens Cancer Research UK zijn de headlines “dampen kan kanker veroorzaken” ernstig misleidend.

E-sigaretten – en dan vooral de link tussen dampen en gezondheid – zijn dezer dagen weer een veelbesproken thema in de massamedia.

De aanleiding hiervoor ligt bij een publicatie van een onderzoek in het wetenschappelijk tijdschrift PNAS. Onderzoekers van de New York University geven daarin aan dat e-sigaretten de kans op long- en blaaskanker en op hartziekten zouden kunnen verhogen.

In het onderzoek werden muizen gedwongen e-sigaretten te roken. Volgens het onderzoek liepen ze daarbij schade op aan hun genetisch materiaal. Ook bij menselijke cellen zou dit het geval zijn. De onderzoekers geven aan dat nicotine zelf niet kankerverwekkend is, maar een deel wordt omgezet in nitrosaminen. Daaruit ontstaan kankerverwekkende stoffen. Die nitrosaminen zijn bij dampers 97% lager dan bij rokers, maar ondanks dat is het volgens de onderzoeker voldoende om schade te veroorzaken. (Ter info: dat is hetzelfde niveau dan bij gebruikers van nicotine patches).

De titels die uit dit onderzoek voortvloeiden waren wederom niet mals: “E-sigaret veroorzaakt DNA-schade die tot kanker kan leiden”.

Volgens Cancer Research UK zijn de headlines “dampen kan kanker veroorzaken” echter ernstig misleidend.

In het onderzoek (op muizen) werd niet gekeken wat de invloed is op mensen. Er werd ook geen vergelijking gemaakt met “roken”. Er werd gefocust op hoe componenten van e-sigaret dampen DNA cellen beschadigen, maar er werd niet gekeken naar het feit of e-sigaretten kanker veroorzaken, zowel bij muizen als bij mensen.

Ook zeer belangrijk is het feit dat de hoge concentratie dampen waaraan de muizen in het onderzoek werden blootgesteld (12 weken in de test als equivalent voor 10 jaar in realiteit), mijlenver verwijderd is van de concentraties waaraan dampers in het dagelijks leven mee geconfronteerd worden.

Wie er alles over wil lezen:

Cancer Research UK


0 weergaven0 opmerkingen
bottom of page