top of page

Er wordt gespeeld met de gezondheid van miljarden rokers en miljoenen dampers wereldwijd. En dat is


Ineens staat het nieuws er vol mee. Gebruikers van e-sigaretten krijgen een mysterieuze longziekte en de eerste overlijdensgevallen zijn reeds gemeld. Zelfs in Nederland zouden er al 3 patiënten met longklachten zijn die vermoedelijk veroorzaakt zouden zijn door het gebruik van de e-sigaret. De manier waarop sommige wetenschappers en artsen, maar bovenal de media, reageren op deze berichten is op zijn best hysterisch te noemen. De berichtgeving speelt in op de angsten van mensen en is voor het merendeel onvolledig en in sommige gevallen zelfs moreel verwerpelijk.

Maar het is vooral verwerpelijk dat deze berichten gepubliceerd worden zonder dat er enige wetenschappelijke of epidemiologische onderbouwing voor de berichtgeving is. De e-sigaret moet en zal in een slecht daglicht geplaatst worden, zo lijkt het wel. En dat doel schijnt elke moreel en ethische verwerpelijke methodiek te rechtvaardigen.

Wat is er dan zo verwerpelijk aan deze mediaberichten wanneer er mensen doodgaan zul je je afvragen? Wel, zelfs als je geen arts of wetenschapper bent kun je met simpele logica beredeneren dat met man en macht geprobeerd wordt om de gevallen van deze mysterieuze longziekte (die in het geheel niet mysterieus is, maar daarover later meer) te wijten aan het dampen. Dus laten we die eenvoudige logica maar eens toepassen:

E-sigaretten zijn sinds 2007 op de markt en werden populair onder rokers, als middel om van het roken af te komen, sinds ongeveer 2009. De schattingen lopen uiteen, maar er zijn inmiddels tientallen miljoenen gebruikers van de e-sigaret wereldwijd. Tot voor kort werd er in geen enkel land of gebruikersgroep melding gemaakt van deze acute levensbedreigende longziekte. Maar ineens kwamen uit een klein gebied in de Verenigde Staten, binnen een korte periode van slechts enkele weken, verontrustende berichten betreffende een ernstige longaandoening bij een specifieke groep gebruikers, namelijk jongeren en jong volwassenen.

De berichtgeving vertelde over acuut en ernstig falen van de longfunctie, met in een aantal gevallen de dood als gevolg. Zeer ernstig, maar wat kunnen we uit deze berichtgeving concluderen?

  1. De gemelde gevallen zijn niet gerelateerd aan het langdurig gebruik van e-sigaretten. Immers zijn er miljoenen gebruikers wereldwijd en zijn er buiten de VS tot op heden geen sterfgevallen door het gebruik van e-sigaretten gemeld in de afgelopen 10 jaar.

  2. Deze gevallen kunnen niet gerelateerd zijn aan e-sigaretten. Wederom, ze worden al jaren wereldwijd door miljoenen mensen zonder ernstige bijwerkingen gebruikt en plotsklaps krijgen gebruikers in een geografisch klein gebied in de VS ineens acute longproblemen.

  3. Deze gevallen kunnen niet veroorzaakt zijn door e-sigaretten of vloeistoffen die normaliter door een damper gebruikt worden. De e-sigaret is al meer dan 10 jaar op de markt en het aantal gemelde gevallen staat in geen verhouding tot het aantal gebruikers. Als e-sigaretten, of de dampvloeistof, de oorzaak zouden zijn, dan zou een dergelijk probleem al veel eerder opgemerkt zijn.

  4. Deze gevallen moeten dus welhaast gerelateerd zijn aan een nieuw product dat pas sinds kort op de lokale markt te verkrijgen is.

Alleen al op basis van deze eenvoudige logica kunnen we met stellige zekerheid concluderen dat de e-sigaret in deze hele hysterie eigenlijk geen significante rol van betekenis kan spelen. Als we dan de werkelijke gevallen eens wat beter bekijken en analyseren dan blijkt de realiteit toch heel anders dan ons in de diverse angstberichten wordt voorgeschoteld.

In alle inmiddels bevestigde gevallen leden de patiënten aan lipoid-pneumonie. Lipoid-pneumonie is een aandoening die veroorzaakt wordt door olieachtige stoffen in de longen en aan die longaandoening is niets mysterieus. In alle bevestigde gevallen hadden de gebruikers THC/Cannabis olie verdampt door verhitting, ook wel ‘dabbing’ genoemd.

Deze olie had men ‘op straat’ gekocht. Hoe stroperiger deze olie, hoe sterker het aandeel THC in deze producten normaliter is. Veel illegale verkopers gebruiken dan ook verdikkingsmiddelen om een sterk verdunde olie stroperiger te maken, om zo meer winst te kunnen maken. Bij de gebruikte verdikkingsmiddelen is de kans zeer groot aanwezig dat deze oliën bevat. En een olie is absoluut niet geschikt voor inhalatie.

Op onder andere NU.NL wordt inmiddels ook melding gemaakt van 3 gevallen waar mensen door het gebruik van de e-sigaret longklachten zouden hebben gekregen. Er zou zelfs iemand ineens bloed zijn gaan ophoesten nadat hij de e-sigaret van zijn dochter gebruikt had. Je vraagt je dan trouwens af hoe die dochter het dan tot nu toe gered heeft. Maar ook hier wordt ingesprongen op de angst en hysterie die er nu is rond deze niet zo mysterieuze longziekte. Het wordt niet zo sterk neergezet, maar impliciet worden de Nederlandse gevallen daar wel mee geassocieerd.

Dampen is geen dabben en de vloeistoffen gebruikt in e-sigaretten bevatten geen olie. Maar toch proberen sommige artsen, wetenschappers en vooral de media, om de e-sigaret te associëren met deze ernstige gevallen.

En als je er zo naar kijkt wordt de verwerpelijke ethiek achter deze berichtgeving ineens kraakhelder. Artsen en wetenschappers, maar zeker ook de media, hebben de morele plicht om mensen goed en feitelijk te informeren. Maar in plaats van ze te waarschuwen voor het verdampen van THC/Cannabis olie van bedenkelijke origine, moet en zal de e-sigaret in een slecht daglicht gesteld worden. En dat heeft als resultaat dat het verdampen van slechte THC/Cannabis olie waarschijnlijk nog meer doden zal claimen en dat mensen bang worden voor de e-sigaret en weer gaan roken.

Door de berichtgeving zullen rokers die niet kunnen stoppen (jaarlijks lukt dat maar ongeveer 7%) de overstap naar de e-sigaret niet aandurven, terwijl er in Nederland alleen al ruim 20.000 mensen per jaar sterven aan de gevolgen van het roken. Als je dan bedenkt dat het meer dan 60% van de rokers lukt om succesvol te stoppen met roken door over te stappen op de e-sigaret en dat de e-sigaret bewezen minimaal 95% minder schadelijk is dan de gewone sigaret, dan is het overduidelijk dat deze berichtgeving meer kwaad dan goed doet.

Er wordt gespeeld met de gezondheid van miljarden rokers en miljoenen dampers wereldwijd. En dat is moreel en ethisch gezien extreem verwerpelijk en de (medische)wetenschap, de media en de politiek onwaardig!

Zelfs een ideologische overtuiging rechtvaardigt nooit alle middelen


4 weergaven0 opmerkingen
bottom of page