top of page

RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in Nederland): ‘Overstap naar e-sigaret levert g


DELFT - Goede communicatie is volgens het RIVM en de Universiteit van Maastricht nodig om verstokte rokers over te laten stappen naar e-sigaretten en ervoor te zorgen dat aankomend-rokers gaan dampen.

Dit blijkt uit nieuw onderzoek onder 1307 Nederlandse e-sigaretgebruikers en combi-gebruikers van traditionele sigaretten en e-sigaretten. Volgens het RIVM levert een overstap van roken naar de e-sigaret potentiele gezondheidsvoordelen op. Daarom pleit de gezondheidsdienst voor gerichte communicatie op rokers en combi-gebruikers.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 97,2 procent van dampers voor hun overstap al meer dan 10 jaar hebben gerookt. Verder geeft 72,2 procent de e-sigaretgebruikers aan te dampen vanwege gunstige gezondheidseffecten.

Opvallend is dat voor geen enkele damper het uiterlijk van de e-sigaret een rol speelt en dat de e-sigaret door niemand wordt gezien als ‘hip’ of ‘trendy’.

Emil ’t Hart, voorzitter Esigbond: “Dit onderzoek bevestigt wat de branche al heel lang bepleit. E-sigaretten hebben een sleutelrol in de strijd tegen het roken.

Ook het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zegt dat dampen bewezen minder schadelijk is dan roken.

Terecht wijst het RIVM erop dat rokers op e-sigaretten gewezen moeten worden als minder schadelijk alternatief voor sigaretten en shag.

Verder toont dit onderzoek klip en klaar aan dat e-sigaretten géén opstapje zijn om te gaan roken. Ruim 97 procent van de dampers heeft voor de overstap naar de e-sigaret meer dan 10 jaar gerookt. De e-sigaret is dus echt bedoeld voor de verstokte rokers.

Het onderzoek staat lijnrecht tegenover het standpunt van het kabinet dat nu probeert om de voorlichting van e-sigaretten op de winkelvloer onmogelijk te maken via nieuwe wetgeving. Onverantwoord, want mensen blijven daardoor doorroken.”

Het hele onderzoek is hier te lezen: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6862614/


1 weergave0 opmerkingen
bottom of page